Kontakt : +48 665 699 699

[...]dyspozycyjność, terminowość oraz szybkość reakcji naszego zespołu.

Strona > O Kancelarii

Nasza działalność

//

Przedstawiamy Państwu Kancelarię, która funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 2002 roku, jednak faktycznie na rynku usług prawniczych zaistniała już w 1994 r. jako Kancelaria Radcy Prawnego. Rozwój Kancelarii nastąpił w sposób naturalny, bowiem ówczesny system prawa nie pozwalał Radcom Prawnym występować w procesach karnych i sprawach rodzinnych. Z uwagi na potrzeby Klientów oraz ich wyraźne prośby rola obrońcy wymagała świadczenia usługi kompleksowej. Obustronna lojalność i zaufanie, które zbudowaliśmy, skutkowała licznymi prośbami o reprezentację dotychczasowych klientów korporacyjnych, a także ich bliskich, w sprawach rodzinnych, nierzadko karnych. Wówczas Radca Prawny pozbawiony był możliwości występowania wobec Wymiaru Sprawiedliwości w tych sprawach. Inspiracją do rozwijania zainteresowań w dziedzinie prawa gospodarczego i ekonomii był ojciec Mecenasa Wojciecha Kukli; Jan Kukla, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zafascynował swojego syna zamiłowaniem, wpierw do przedmiotów humanistycznych, w szczególności historii, które to zamiłowanie, ewoluując na ścieżce dojrzałości, przerodziło się w pasję nie tylko do historii, ale także prawa. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych na tutejszym Uniwersytecie Śląskim Wojciech Kukla rozpoczął pracę jako Arbiter w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, a następnie Sędzia Sądu Gospodarczego. W czasie kiedy sprawował funkcje Przewodniczącego VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach został oddelegowany do pełnienia funkcji Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości a następnie do Departamentu Sądów. Nabyte w ten sposób doświadczenie jest niezwykle cenne obecnej praktyce adwokackiej.

//

Prezentowane wartości zawodowe są realizowane nieodzownie z misją naszej Kancelarii, która oprócz wartości tradycyjnych, którymi kierujemy się w życiu osobistym i do których w szczególności należą uczciwość i szacunek, stawiamy na profesjonalizm oraz zaangażowanie. Nasz profesjonalizm składa się z kompetencji działania, rzetelności i konsekwencji. Zaangażowanie to wszechstronne i prawidłowe realizowanie potrzeb klienta poprzez realne ich zaspokajanie, często poprzez indywidualne rozwiązania, które kształtują porządek prawny w sferze indywidualnej. Nie bez znaczenia pozostaje również dyspozycyjność, terminowość oraz szybkość reakcji naszego zespołu, które to wartości są łączone z profesjonalizmem oraz zaangażowaniem i które należy wpisać w wizerunek Kancelarii.

//

Naszą misją jest realne zdefiniowanie potrzeby Klienta, poprzez gruntowną analizę stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa, co pozwala na właściwą reakcję poprzez dostosowanie odpowiednich argumentów prawnych, które realizują określony cel. Kompetentna analiza prawno rzeczowa pozwala kształtować adekwatną postawę u Klienta, który może wyraźnie sprecyzować swoje oczekiwania, co realnie minimalizuje ryzyko procesowe. Poprzez wspólne sprecyzowanie oczekiwań naszych klientów, co jest gwarantowane odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz sprawdzoną wiarygodnością Kancelarii na gruncie doświadczeń zawodowych pracujemy na nasz wspólny sukces!